Gündem

Elektrik, doğal gaz, su aboneleri Cezalar iptal ediliyor! 2 bin lira… İşte detaylar..

Elektrik, doğal gaz ve su faturalıyla ilgili flaş gelişme! Cezalar iptal ediliyor. Anayasa Mahkemesi (AYM), damga süresi geçmiş ve ayarı  doğru olmayan sayaç kullananlara idari para cezası verilmesini öngören kanun  hükmünü iptal etti. 

Resmi Gazete’de yer alan karara göre CHP, 7164 sayılı Maden Kanunu ile  Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun’un bazı hükümlerinin anayasaya aykırı olduğunu öne sürerek, iptali  istemiyle AYM’ye başvurdu.

 

İptali istenen hükümler arasında, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar  Kanunu’nun bazı maddeleri de yer aldı. Dava dilekçesinde, 3516 sayılı kanunun  15’inci maddesinin (c) bendine eklenen “damga süresi geçmiş” ibaresiyle ölçü  aletini ya da sayacı kullanan kişiye 500’den 10 bin liraya kadar para cezası  verilebilmesinin öngörüldüğü belirtildi. Kanunun, (e) bendinde yer alan, “Ayarı  doğru olmayan ölçü aletlerini kullanan kişiye ölçü aletinin türüne ve kullandığı  işin niteliğine göre 200 Türk lirasından 2 bin Türk lirasına kadar idari para  cezası verilir.” hükmünün yer aldığı belirtildi.

 

Ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullanan kişiye uygulanacak  yaptırımda haksız cezalandırma ihtimalinin bulunduğu belirtilen dilekçede,  kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istendi.

 

Anayasa Mahkemesi, düzenlemelerin Anayasaya aykırı olduğuna karar  vererek, hükümleri iptal etti. İptal kararının, Resmi Gazetede yayımlanmasından  başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine de karar verildi.

 

Gerekçeden

 

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, kanunun kapsamına uzunluk, alan, hacim  ve ağırlık ölçülerinin yanı sıra elektrik, su, havagazı, doğalgaz, akaryakıt  sayaçları ile taksimetrelerin girdiği belirtildi.

 

Kanunda yapılan değişiklikle, damga süresi geçmiş ve ayarı bozuk ölçü  aletini kullanan kişiye idari para cezasının verileceğinin düzenlendiği  hatırlatılan gerekçede, ölçü aletlerinin muayene işlemlerinin, teknik bilgi ve  uzmanlık gerektirdiği vurgulandı.

 

Düzenlemeyle, idari yaptırımın muhatabının, ölçü aletinin kullanıcısı  olduğu, bu durumun günlük hayatında elektrik, doğal gaz, su gibi tüketim  maddelerinin ölçü aletlerini kullanan sıradan ev tipi tüketicileri etkileyecek  sonuçlar doğurabileceği aktarıldı.

 

Gerekçede, Kanunda, tüketicilere ölçü aletlerinin muayenesini yaptırma  sorumluluğunun yüklendiğine ilişkin herhangi bir açık hükmün bulunmadığı ifade  edilen kararda, ölçü aletinin muayenesini yaptırma sorumluluğunun gaz, elektrik  ve su sayaçları yönünden bu sayaçları dağıtım ağında kullanan dağıtım  şirketlerine veya dağıtımdan sorumlu işletmelere bırakıldığı kaydedildi.

 

Kararda, damga süresi geçmiş veya ayarı bozuk ölçü aletini kullanan ve  bu konuda herhangi bir yükümlülüğü ya da kusuru bulunmayan tüketici konumundaki  kullanıcının, yalnızca damga süresinin geçmiş olması veya ölçü aletinin ayarının  bozuk olması nedeniyle idari bir cezaya maruz bırakılmasının, başkasının  fiilinden dolayı cezalandırılması sonucunu doğuracağı vurgulandı.

 

Kararda, “Tüketici konumundaki kullanıcının bu gibi hallerde ölçü  aletine ilişkin durumu bilmesi veya denetleyebilmesi beklenebilecek bir durum  değildir. Bu itibarla kurallar tüketici konumunda bulunan kullanıcı yönünden  cezaların şahsiliği ilkesini ihlal etmektedir.” tespiti yapıldı.


Kaynak: WMAL Haberler

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu