Gündem

İşçi ve işvereni yakından ilgilendiren Torba Kanun Resmi Gazetede yayımlandı! Teşviklerden yararlanmak için son 5 gün…

İşçi ve işvereni yakından ilgilendiren Torba Kanun Resmi Gazetede yayımlandı! Teşviklerden yararlanmak için son 5 gün…

İşçi ve işvereni yakından ilgilendiren Torba Kanun Resmi Gazetede yayımlandı! Çalışma hayatını değiştirecek düzenleme yürürlüğe girdi…

Çalışma hayatını değiştirecek Torba Yasa ile tüm işveren ve işçileri yakından ilgilendiren düzenleme yürürlüğe girdi. Nakdi ücret destekleri, prim muafiyetleri ve geriye dönük olan işveren teşvikleri gibi pek çok konuyu kapsayan Torba Yasa, Resmi Gazetede yayımlandı. Teşviklerden yararlanmamış işverenler için geri sayım başladı! Son 5 gün…

Çalışma hayatına yeniden şekil verecek Torba Kanun 22.04.2021 tarihli 31462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile işçi ve işverenlerle ilgili pek çok konu da çözüme kavuştu.

Kısa çalışma ve nakdi ücretsiz izin uygulamalarında planlanan süreçler oldukça uzun sürmesinden dolayı geçici iş göremezlik ve analık istirahat ödemelerinde sık sık mağduriyetler oluşmaya başlamıştı. Bu mağduriyetlerin yaşanmaması için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişikliğe gidildi.

Yapılan değişikliklerle; Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğinde, günlük kazanç esas alınarak, istirahatin başladığı tarihten önceki son 1 yıl içindeki 3 aylık dönem yerine 12 aylık dönemin tamamı dikkate alınacaktır.

Ayrıca son 1 yıl içinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirmiş olan vatandaşlara ödenecek olan günlük kazanç, istirahatin başladığı tarihteki primine esas olarak kazanç tutarı iki katını geçmeyecek şekilde hesaplanacaktır.

Yayımlanan Torba Kanun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında haczedilen mallar tanınmış internet sitelerinden satışa sunulacak. Önceden haczedilen mallar ihale yöntemi ile satılmaktayken, artık hacizli mallar internetten satılacak. Bu düzenleme ile hacze konu olan menkul ve gayrimenkuller açık artırma yolu ile elektronik ortamda satılabilecek; bu satıştan daha çok kişi haberdar olacak, açık artırmaya katılım azami düzeye çıkarılacak ve malların gerçek değerine sahip bedellerden satılması sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beyanlarının üzerine Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin nakdi ücret desteği verileceği belirtilmişti. Paket kapsamında nakdi ücret desteği ve sigorta primleri muafiyeti getirildi. İnternet kafelerin, düğün ve balo salonlarının, eğlence merkezlerinin ve benzeri yerlerin işletilmesi faaliyetleri de paket kapsamında eklendi.

İşverenlerin, sunulan sigorta prim teşviklerinden faydalanamadığı dönemlere ilişkin süreler belge türü değişikliği ve ek-iptal bildirge yoluyla geriye dönük olarak faydalanmaları sağlanmaktaydı. Geriye dönük işveren teşvikleri hakkında gelişmeler yaşanan Torba Kanun ile geriye yönelik sigorta primi teşviklerinden yararlanma hak ve işlemleri 30 Nisan 2021 tarihi ile tamamen yürürlükten kaldırılacak. Teşviklerden yararlanmak isteyen işletme sahipleri için belirlenen süre için geri sayım yapıldı. Son 5 gün içinde dileyen işletmeler bu haktan yararlanabilecek.

Kaynak:

Son dakika 7

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu