Gündem

SGK son noktayı koydu! Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor.!

SGK son noktayı koydu! Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor.!

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor. Şu anda da yeni bir uzatma gelmez ise 17 Mayıs’a kadar sürecek. Bu düzenleme ile birlikte işverenler ancak ahlak ve iyi niyet kurallarına uymama hallerinden işçiyi çıkartabildiler. Burada da bazı mağduriyetler yaşanması üzerine işten çıkış bildirimi olan kod 29 değiştirildi.

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren karar! Kapsam genişletildi. 17 Mayıs’a kadar devam ediyor. Birçok çalışan tam olarak bilmiyor. Bazı işverenler tarafından amacı dışında uygulanıyordu. Çalışanları sevindiren karar verildi ve değiştirildi. 16 Nisan itibarı ile uygulanmaya başladı. Koronavirüs salgını sonrası getirilen işten çıkarma yasağı ile birlikte ‘Kod-29’ uzun süredir gündemdeydi. Birçok çalışan haksız yere bu kod gerekçe gösterilerek işten çıkarıldığını iddia etti. SGK çalışanların mağdur olmaması için, yaşanan süreçte iyi niyet sınırlarının aşıldığının görülmesi üzerine ‘Kod-29’ uygulamasına son verme kararı aldı. Artık ayrı ayrı kodlar uygulanıyor. İşten çıkarma yasağı ise 17 Mayıs’a kadar devam edecek. Ancak bazı istisnalar bu yasağın kapsamında bulunuyor. 7252 sayılı yasa ile bu istisnaların kapsamı da genişletildi. Hangi işlemler olursa işten çıkartma gerçekleşir? İşçiler haklarını nasıl arar? İşverenler hangi haklara sahip? İşte cevaplar…

Çalışanlar bu konuda bir mağduriyet yaşamışlarsa zaten durumu hem ALO 170’e bildirerek, hem de arabulucuya giderek takipçisi oluyorlar. Eğer sadece fesih yasağını delmek için bu kural kullanılmış ise yapılan denetimler sonucunda ortaya çıkıyor ve işverenlere idari para cezası kesiliyor. Ayrıca işçiler tazminat ve işsizlik maaşı haklarına da kavuşuyor. Burada işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan fiili gerçekleştirdiğinin ispat yükümlülüğü de işveren de bulunuyor. İşte ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller şunlar:

) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

KAPSAM NASIL GENİŞLEDİ

Bu uygulama devam ederken 7252 sayılı yasa ile fesih yasağına yeni istisnalar eklenmiş oldu. Yasanın 5. Maddesinde fesih yasağı istisnalarına “Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri” eklenmiş oldu. Bu düzenleme ile işten çıkartma sebebi olarak sadece ahlak ve iyi niyet kuralları değil yeni istisnalar da gelmiş oldu.

1)Belirli süreli iş yapanlar yani belli bir süre için ya da belli bir işin yapılması için anlaşanlar bu süre sonunda işten çıkartılırlarsa bu fesih yasağı kapsamı dışında kalacak. Burada hizmet alımı yöntemi için yapılan sözleşmelerde ve yapım işlerinde işin sona ermesiyle yapılacak çıkartmalar da fesih yasağı

2) İlgili madde ile getirilen yeni istisnalara göre iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi sonrası yapılacak çıkartmalar da fesih yasağı kapsamının dışında olacak. Burada kanunda iş yerinin kapanması ya da faaliyetinin sona ermesi ibaresi ile bir şirketin başka birimlerindeki kapamaların da kapsama alınması sağlanmış oldu. Yani işletme kapanmasa da bir biriminin kapanması ile orada fesih yasağı uygulanamayabilecek. Ancak burada bir şubenin kapatılması sonucu işçilerin başka şubelerde çalışma imkanlarının bulunup bulunmamasına da bakılacağı unutulmamalı.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu